Villa Zonnehoek

Een beetje een vreemde eend in de bijt. Althans als het gaat over modelbouw. Want hier gaat het ineens over de oorlog. Het is de Villa Zonnehoek aan Brouwerslaan 1 in Middelstum. Hier speelde zich de tragische geschiedenis af van de broers Jaap en Piet Gootjes die hier zaten ondergedoken en op hun vlucht voor de SD werden doodgeschoten. De broers Gootjes waren verzetsstrijders. Uiteraard zijn zij gepakt voor hun verzetswerk, maar het verhaal van hun verraad is even triest als onbenullig.
Gé van Til (zelf ook actief in het verzet) was de "scharrel" van Jan Miske. Toen zij er blijk van gaf meer te zien in Jaap Gootjes dan in Jan werd Jan zo boos dat hij naar het Scholtenshuis, het toenmalig hoofdkwartier van de SD (de Sicherheitsdienst) in Groningen toog om de verblijfplaats van de broers Gootjes door te geven. Het hele verhaal staat uitgebreid beschreven in het boek "Schoonebeek 29 juli 1943"

Deze foto is gemaakt in opdracht van de SD na het vuurgevecht met de broers Gootjes.

Foto waarop het kelderraam te zien is waardoor Piet en Jaap Gootjes aanvankelijk trachtten te vluchten

De (overigens niet zeer uitgebreide) bouwtekening op bladzijde 443 van het Boek van Bert Finke was voor mij een trigger om een poging te doen het huis in H0 te bouwen.

Ik schrijf poging omdat ik "met mezelf afgesproken" had dat als het teveel research zou vragen, ik er niet aan zou beginnen. Een ander punt was dat ik alleen de expositie van 9 oktober tot 26 november 2021 in Schoonebeek in verband met de presentatie van het boek een te magere aanleiding vond in relatie tot de hoeveelheid werk. En op mijn toenmalige modelbaan was er geen plek voor.
Een (semi)permante plek is gevonden in het uit te breiden / gedeeltelijk nieuw te bouwen oorlogs-en verzetsmuseum in Middelstum waaraan ik heb toegezegd de villa na de expositie in Schoonebeek bruikleen te zullen afstaan.

En dus, "een beetje "Amsterdamse school", rechttoe rechtaan, moet te doen zijn", zo dacht ik en ging aan de slag. Ik vroeg de gemeente Eemsdelta waar Middelstum tegenwoordig onder valt, wat zij nog aan documentatie hadden van de woning. Ik ben de heer Halmingh van de gemeente Eemsdelta veel dank verschuldigd voor het toezenden van de informatie over de woning en ook de huidige bewoonster van het huis van wie ik toestemming kreeg foto's te maken en die die mij op mijn verzoek naderhand ook nog wat detailfoto's stuurde. Maar dan kom je er pas achter hoeveel je nog niet weet. Van mijn afspraak met mijzelf om er niet aan te beginnen als het teveel onderzoek zou vragen kwam dus niks terecht......