Annie's ouderlijk huis

Annie's ouderlijk huis in model


Een hele tijd hebben deze foto's zo op de website gestaan. En ik laat ze ook even staan. Kun je zien wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Want ook dit project is eindelijk klaar. Nou ja, wanneer is een project klaar? Je ziet altijd wel weer wat, maar vooreerst is het even goed zo.
Het huis dus van wijlen mijn schoonouders, ofwel Annie's ouderlijk huis. Het origineel is afgebroken in 2004. Het stond aan de Middenweg 10 in Een (Dr.) Maar het model is nu dan klaar.

De vorige keer schreef ik erover dat ik de schoorstenen nog moest afwerken met lood. Inmiddels is dat ook gebeurd. In het verleden gebruikte ik daar soms lood voor dat in werkelijkheid ook als loodslab had gediend (afkomstig van de sloop van de verbouwing). Ik hamerde dat dan net zo lang uit tot het zo dun werd dat ik het voor dit doel opnieuw, maar dan voor het model, kon gebruiken (kon je met een schaartje knippen). Op een beurs gaf iemand mij de tip om het "lood" dat om de kurk van een wijnfles heen zit, te gebruiken. Slim idee! Werkt net zo goed, is minder bewerkelijk in de voorbereiding en last but not least wat veiliger. En het resultaat mag er wat mij betreft net zo goed zijn.

De vorige keer schreef ik ook hoe ik met de garage en het schuurtje erachter bezig was geweest. Ik vond het toen al heel wat lijken, maar geïntegreerd in het geheel is het nog mooier geworden.Voor de willekeurige voorbijganger valt er mogelijk niks bijzonders aan op, maar de enkele insider wil ik er een paar opmerkingen over maken.
Het huis heb ik gebouwd volgens de tekeningen van de toenmalige gemeente Norg. Het zijn tekeningen uit 1980, gemaakt t.b.v. een renovatie toentertijd.

De huizen zijn oorspronkelijk gebouwd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Ik heb de voor die tijd "oude" situatie (dus die uit de jaren '50) gekozen, waar ik me het achteraf best moeilijk mee maakte. Behalve dat met de renovatie de spijltjes uit de ramen waren gehaald (en dat bouwt ook nog eens veel makkelijker) was er ook veel veranderd rondom de woning. En aangezien ik Annie pas later in ons leven ontmoette, ken ik de situatie van voor onze ontmoeting niet, althans niet uit eigen waarneming.


En daarom werd ik bij het maken van het diorama pas ten volle geconfronteerd met de gevolgen van mijn keuze, wat tevens een van de redenen was waarom de afwerking zolang duurde. (Oké, er kwamen in de tussentijd ook wat andere projecten voorbij). Maar ik was dus volledig overgeleverd aan de herinnering van Annie en haar boers en zussen. En iedereen had weer zijn of haar herinnering. En (overzichts)foto's waarop écht iets van de omgeving van het huis te zien viel waren er nauwelijks. En met het volwassen worden van de jongste verdwijnt bijv. ook de zandbak. Nou ja, zie dan maar eens consensus te bereiken over hoe het dan écht had gezeten. Want écht blijkt dan mede afhankelijk van je leeftijd......

Om wat herinneringen te bewaren en vage plannen om het huis wellicht ooit nog eens in model te maken, heb ik vlak voor de sloop van de woning (2004) nog wel wat foto's gemaakt en daar heb ik ook best veel aan gehad.
Uiteindelijk is het in goed overleg een allegaartje geworden van stijlen. Grofweg is het huis zelf uit de jaren '50/60 en de tuin dan wel de (voor een deel uitgevoerde) tuinontwerpen en de overige bebouwing van rond de eeuwwisseling.

Leuk van een latere periode is dat je wat eigentijdsere details kunt aanbrengen waaronder afvalcontainers.


Moestuin

En met wat troep achter het schuurtje komt het tafereeltje tot levenKijkje in de tuin van de buren