Pianoles

Dit deel van mijn website gaat over de pianolessen die ik sinds enige tijd weer geef aan leerlingen uit of rond Assen

Weer geef? Ja, want hoe je ook je best doet om een bestaan buiten de muziek op te bouwen, het bloed kruipt dan toch waar het niet gaan kan. Ik kreeg frisse ideeën en inspiratie, begon weer te studeren en zo hervond ik mijn plek aan de piano.
En ik vind het een heerlijkheid! Ik denk haast nog wel leuker dan vroeger. En voor meer achtergronden over mijn heden en muzikale verleden verwijs ik graag naar de pagina over Mijn muziekgeschiedenis. Maar nu even verder met de pianoles, want dat vind ik veel te leuk.

En één van de leuke aspecten van pianoles geven vind ik de wisselwerking tussen het lesgeven het zelf studeren. Dat houdt je scherp, zowel in je rol als leraar alsook als pianostudent die je je leven lang in wezen zelf ook blijft. En met dat ik weer begon te studeren bekroop mij de onbedwingbare zin om het plezier van pianospelen te willen delen.

Met wie?

Met iedereen die gemotiveerd is om piano te spelen. Of je nu een beginner bent, van welke leeftijd dan ook, of een gevorderde, dat maakt niet uit. Motivatie, dat telt. Plezier hebben in wat je doet. Dat vind ik belangrijk! Dat houd je letterlijk en figuurlijk ook bij de les :-)

Techniek

Soms bereikt mij de vraag of "iemand die aan het conservatorium gestudeerd heeft" en dan ook nog wel klassiek, ook aan beginners les geeft. Huh? Nu weet ik niet waar dat idee vandaan komt, maar juist voor een beginner is de kennis en de ervaring van een vakman zo belangrijk. Dáár leg je de basis. Daarom besteed ik juist ook in het begin veel aandacht aan houding en techniek.
En daar hoort ook bij, de kunst van het ontspannen. En dat is maar gedeeltelijk een fysieke aangelegenheid. Want de fysieke spanning bij het pianospelen vindt veelal zijn oorsprong in mentale spanning (zenuwachtig omdat je geen fouten wilt maken, te snel in een te hoog tempo studeren, te hoog aspiratieniveau en zulke dingen meer)

Daarom stel ik me als studerende pianist ook altijd naast de leerling op en niet boven de leerling. Want je studeerprocessen zijn vergelijkbaar, alleen ben ik als docent daarin wat verder. En daarom kan ik je helpen bij waar je mogelijk vast loopt. Wat haalt je uit je concentratie? Of is het misschien juist je wil om te presteren de oorzaak van je gespannen techniek? En blokkeert dát juist je ontwikkeling? Nou ja, processen die een vakman kent! En dát maakt dat ik als docent méér te bieden heb dan aan te geven welke noot bij welke toets hoort en te wijzen op de goede vingerzetting....

Om die reden raad ik online pianolesmethoden ook zo erg af. Juist voor beginners! Nou oké, als er ergens op YouTube een tutorial is waarmee je een populair liedje kunt leren spelen, niks op tegen, Lekker doen. Hoewel ik daarbij wel abominabele vingerzettingen ben tegengekomen. Kun je beter niet nadoen. Maar veel belangrijker is dat er niemand is die je corrigeert als je een verkeerde techniek aanleert. En leer dat dan maar weer eens af. Niet doen dus!

Ja dit is ook techniek........ Zo werkt het mechaniek van een vleugel

Klassiek / jazz

Mijn achtergrond qua opleiding en voor wat betreft de meeste ervaring is klassiek. Na mijn conservatoriumopleiding ben ik me gaan verdiepen en bekwamen op het gebied van de jazz (mainstream / bebop). Daarnaast had ik vroeger een eigen jazztrio (bas, drums, piano). In deze lessen leer ik je onder meer akkoordsymbolen lezen en hoe je die prachtig jazzy kunt "kleuren" en hoe je daarop improviseert. Weliswaar ben ik uitvoerend de laatste jaren wat minder actief op gebied van jazz, maar als onderdeel van de pianoles valt er nog steeds heel veel leuks aan te beleven.

Theorie

Muziektheorie is heel mooi gezegd: de leer van de systematiek in de muziek. De muziektheorie bevat onderdelen zoals harmonieleer (over akkoorden), contrapunt (hoe je een stem tegen een andere schrijft), vormleer (over hoe een muziekstuk in elkaar zit). Maar ook alles wat te weten is over maat en ritme valt eronder. Muziektheorie wordt heel verschillend beleefd. De ene ervaart het als een overbodig goed .... "en kunnen we nu dan eindelijk gaan spelen?" Voor de andere is het een oneindige "LEGO-doos" met mogelijkheden. Ik heb meer dan eens meegemaakt dat waar een leerling wat vastliep in het pianospelen of uit tijdgebrek onvoldoende aan studeren toekwam, de muziektheorie (akkoorden leren en improviseren) een hele nieuwe dimensie aan de pianoles gaf.

Is muziektheorie nodig? Hangt er een beetje vanaf hoe je muziektheorie definieert. Eigenlijk is noten leren lezen een vorm van muziektheorie. Dus Ja! (kom ik zo nog even op terug). Maat en ritme leren lezen, ook wel handig. Opnieuw, ja dus! Maar daarbij kun je het, als je dat wilt, ook laten. Maar hoe verder je komt, hoe complexer de stukken worden, hoe handiger het wordt om iets over muziektheorie te weten. Kortom, wel raadzaam dus.

En moet ik nou echt leren noten lezen als ik op pianoles ga?

Muziek begint bij de oren! Dat heeft op zich niets met maken met wel of geen noten kunnen lezen. Een kind kan immers prima leren praten zonder dat het nog kan lezen en schrijven. En een analfabeet kan zich ook verbaal wel uitdrukken, maar voor de ontwikkeling van de taal is leren lezen en schrijven op den duur onontbeerlijk of in elk geval bevorderlijk. Want anders blijf je voor je informatie altijd afhankelijk van wat je hoort. Dan kun je nooit informatie ontcijferen die op schrift staat (= lezen) en op die manier onafhankelijk van anderen aan je informatie komen. Oké, ik ben tutorials tegengekomen op internet die pretenderen je te kunnen leren pianospelen door aan te geven welke toets je moet aanslaan (zie ook wat ik daarover hierboven geschreven heb). Nou ja, zo kom je zonder kennis van het notenschrift misschien nog even een eindje op weg. Maar wat nou als de informatie zich beperkt tot een aantekening op een stukje papier...? Kortom, je ontkomt er uiteindelijk niet aan.

Tarieven

Ik hanteer normale (lees: marktconforme) tarieven. In de tijd namelijk dat ik mijn muziekpraktijk nog had, vond ik het best vervelend dat mensen waarvoor het geven van lessen geen primaire broodwinning was soms tegen veel te lage prijzen zaten les te geven. Nou vooruit, voor een enkeling had dat nog wel eens een sociaal aspect (ook financieel minder bedeelden zouden toegang moeten hebben tot muziekles...). Kan ik ergens nog inkomen, maar louter een laag tarief (kunnen) vragen omdat je er niet financieel van afhankelijk bent (bijvoorbeeld omdat je partner toevallig een goede job heeft) vind ik verwerpelijk. Die manier van doen maak de markt voor de musici die het echt van hun zelfstandigheid moeten hebben, kapot. Moeten we niet willen. Ik vond dat toen. En ik vind dat nu nog steeds. Vandaar.

Ach ja en ik heb mijn bord aan de gevel na bijna twintig jaar ook weer teruggeplaatst. Nou ja "terug"..., dat bord hing vroeger aan de gevel van de woning in Delfzijl, waar ik toen woonde en henkhorlings.nl/muziek heb ik er onlangs pas aan toegevoegd, :-)
Terug naar het begin van de pagina